ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04 maja 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Dostawa metalowych szaf kartotekowych dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 04 maja 2020 r., pod nazwą  „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Dostawa metalowych szaf kartotekowych  dla Wydziału Spraw Obywatelskich i  Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy