Wystąpienie Najwyższej Izby Kontroli Dotyczące "Wykonania Budżetu Państwa w 2018 r. w części 85/04"