Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

W związku z ogłoszonym Programem pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przedstawia listę gmin/powiatów, których wnioski ostatecznie zweryfikował i zatwierdził Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
W ramach ogłoszonego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w województwie kujawsko-pomorskim zaakceptowano wniosek Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na realizację Modułu I - utworzenie obiektu centrum, tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenie na kwotę
2 793 754,13 zł.