Ogłosznie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż należącego do Skarbu Państwa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Karty podstawowe