Ogłoszenie Starosty Toruńskiego - wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym