Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia - wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do zbycia na rzecz Gminy Miasta Toruń w drodze zamiany