Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy - przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - ul. Wojska Polskiego