Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przetargu przy ul. Czesława Lewińskiego w Bydgoszczy