Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przetargu przy ul. Białostockiej w Bydgoszczy