Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym w dniu 27.09.2020r. w Oborowie


Data rozpoczęcia zgromadzenia: 27.09.2020
Godzina rozpoczęcia zgromadzenia: 12:30
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: Obrowo, parking przy Szkole Podstawowej
Przewidywany czas trwania zgromadzenia: 1 godzina
Przewidywana liczba uczestników zgromadzenia: 50 osób
Ewentualna trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia: Przejazd ścieżką rowerową do Sąsieczna, do restauracji Daglejzowy Dwór
Ewentualne zagrożenia mogące się pojawić w trakcie zgromadzenia: brak
Cel zgromadzenia: Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu