Nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Karty podstawowe

KUJAWSKO-POMORSKI  URZĄD  WOJEWÓDZKI  W  BYDGOSZCZY

Komunikat Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – Prezes Rady Ministrów ogłasza nabór wniosków
o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski uprzejmie informuje, iż na podstawie § 11 ust. 1 uchwały Rady Ministrów Nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP poz. 662)

Prezes Rady Ministrów ogłasza
nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze  środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Ogłoszenie nr 1/2020/RFIL o naborze wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostało zamieszczone na stronach BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/rzadowy-fundusz-inwesty/7827,Ogloszenia-Prezesa-Rady-Ministrow-o-naborze-wnioskow-o-wsparcie-dla-jednostek-sa.html

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 400 tys. zł.

O wsparcie w ramach tych środków mogą ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania wniosków:

Wnioski opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Skarbnika oraz Kierownika jednostki samorządu terytorialnego należy składać

w terminie od dnia 24 sierpnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap na adres skrytki podawczej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, stanowi załącznik nr 4 do uchwały.


Wszelkie niezbędne informacje na temat Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) można uzyskać na uruchomionej przez Ministerstwo Rozwoju ogólnopolskiej infolinii pod numerami telefonów:    732 122 500    lub      22 484 84 84

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Po wybraniu odpowiedniej opcji, dzwoniący są bezpośrednio przekierowywani do wydzielonej grupy konsultantów, zajmującej się udzieleniem odpowiedzi dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Pliki do pobrania:
- Wzór wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) – załącznik Nr 4 do uchwały
- Oznaczenie logotypem – załącznik Nr 6 do uchwały,