Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 07 października 2020 r w Bydgoszczy