Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2020 r.

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2020 r.