Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w województwie

Karty podstawowe

Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 29 października 2019 roku do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku